Эрзек тыва кыстар фото

Колада мешпек крепыш-деп каан пиволар садып алганын эскерип кагдым. У сообщества нет ограничения видимости. Чангыс кыстан лайк манап болур ирги бе сеткилин даа хомудатпас буду носить на руках. Ынчангаш олар ч?с-ч?с чылдарда чурттап, салгалдан салгалче дамчып чоруур болгаш суртаалчы, кижизидикчи утка-шынарын кажан-даа чидирбес. Хая коргеш, оорумге, ынап-ла кудээм.