Жума муборак шерлар фото

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Ша?тон куйган кун бугун, мумин суйган кун бугун. Оддий кунлардан устун, жума муборак дустим. Саодат эшигин очилгай бугун, босган ?ар изингиз савобга тўлсин.